Kramm

Workshops og Oplæg

Magtanvendelse i praksis

Magtanvendelse kan være en større eller mindre del af hverdagen på botilbud for børn eller voksne samt på plejehjem for ældre mennesker. Ganske få steder oplever aldrig en magtanvendelse – magtanvendelse er en del af hverdagen på mange botilbud og plejehjem. Som leder og medarbejder på et botilbud eller et plejehjem er det derfor vigtigt, at du kender regler for anvendelse af magt og ikke mindst hvordan du får episoden registreret korrekt. Det er en kendsgerning, at forkert anvendelse af magtanvendelsesreglerne kan få fatale konsekvenser i form af både bøde og fængselsstraf for leder og medarbejdere. Det er derfor afgørende, at I har styr på magtanvendelsesreglerne, så I ikke kommer i klemme i retssystemet. 

“Magtanvendelse i praksis” er en workshop, der ved en blanding af teori og øvelser guider jer igennem  magtanvendelsens mange facetter herunder eksempelvis:  

  • Hvornår er der egentlig tale om magt?
  • Hvilke grundprincipper skal være opfyldt, før der kan anvendes magt?
  • I hvilke situationer må jeg anvende magt?
  • Hvor går grænsen mellem magt og nødværge/at forsvare sig selv?
  • Hvordan får jeg nemt og effektivt registreret en magtanvendelse i systemet? 

“Magtanvendelse i praksis” vil klæde jer på til at kunne navigerer mere trygt i brugen af magt og give jer redskaber til at kunne håndterer magtanvendelse i hverdagen inden for lovens rammer. 

Workshoppen giver rig mulighed for at drøfte både generelle spørgsmål og konkrete udfordringer det enkelte sted. I vil således have mulighed for at arbejde med konkrete problematikker på dagen samt få juridisk sparing herpå. 

I skal forvente, at workshoppen varer 7 timer inkl. pauser. Der er således tale om et heldags-arrangement, hvor der kan deltage op til 50 personer. 

Prisen for workshoppen inkl. indledende samtale samt forberedelse vil være kr. 18.000 ex. moms. 
Kørsel er ikke medregnes og aftales individuelt. 

Er du klar til næste skridt?

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af, hvorvidt jeg kan hjælpe dig videre med din sag og hvad det eventuelt vil komme til at koste. Det er altid gratis, at kontakte Kramm.

(+45) 22 67 97 79
jura@kramm.dk