Kramm

Ejendomshandel

Nyt skøde ved skilsmisse?

Når kærligheden slår knuder, så kan det blive nødvendigt, at gå hver til sit og hvordan er det så lige med huset, hvor I begge står på skødet, som ejer? 

Oftest aftaler man, at den ene af jer skal overtage huset og dermed “købe den anden ud”. I praksis sker dette ved, at den part, der skal overtage huset, overtager den samlede gæld i ejendommen og evt. betaler et mindre kontant beløb til den part, der ikke skal blive boende, hvis der er friværdi i ejendommen. Det betyder, at der skal udarbejdes en overdragelsesaftale, evt. en samlet bodelingsoverenskomst, hvilket banken oftest stiller som et krav for at lade den ene part overtage den samlede gæld. Derudover skal der laves et nyt skøde på ejendommen. 

Det lyder kompliceret…

Ja, det kan lyde lidt kompliceret, men det er det slet ikke – lad os lave et mere konkret eksempel:

Lone & Henrik skal skilles. De bor i et alment parcelhus, som de ejer i fællesskab. Huset har en offentlig ejendomsvurdering på 1.500.000 kr. De har et kreditforeningslån i huset, hvor de skylder 1.200.000 kr. og et banklån i huset, hvor de skylder 250.000 kr. Således en samlet gæld i huset på 1.450.000 kr. 

Lone & Henrik er enige om, at Henrik skal overtage huset, da han har råd til at sidde i huset alene. Henrik skal således “købe” Lones halvdel af huset. Lone & Henrik er enige om, at husets værdi passer meget godt med den offentlige ejendomsvurdering (hvis de var uenige heri, så kunne de kontakte en ejendomsmægler og få vurderet husets værdi). Men Lone & Henrik er enige om, at huset er 1.500.000 kr. værd og at de således hver i sær ejer en halvdel, der er 750.000 kr. værd. 

Henrik skal således købe Lones halvdel til en værdi af 750.000 kr. Det gør Henrik ved at overtage Lones andel af gælden på i alt 725.000 kr. og ved at betale Lone 25.000 kr. kontant. Det giver i alt 750.000 kr. og Lone er dermed frigjort fra ejendommen. 

Dette nedskrives i en skriftlig aftale og på baggrund af den skriftlige aftale tinglyses et nyt skøde, hvor Lone fjernes fra ejendommen som ejer, ligesom Lone frigøres fra al gæld i huset.

Hvad koster det, at få overdraget halvdelen af en ejendom i forbindelse med skilsmisse?

Udfærdigelsen af en overdragelsesaftale eller eventuelt en bodelingsoverenskomst, samt udfærdigelse af et nyt skøde koster 5.995 kr. inkl. moms. Derudover skal I betale tinglysningsafgift af værdien af den halvdel af ejendommen, der overdrages. Tinglysningsafgiften udgør 1.850 kr. + 0,6 % af værdien (afrundet op til nærmeste 50 kr.) Har I været gift, så er tinglysningsafgiften dog blot 1.850 kr., hvis I samtidig erklærer, at jeres fælles bo er endelig delt. 

Du er altid velkommen til at kontakte “Kramm – Jura For Dig”, hvis du har spørgsmål omkring udarbejdelsen af en overdragelsesaftale eller et nyt skøde i forbindelse med jeres skilsmisse. Det er altid gratis at kontakte “Kramm – Jura For Dig”

Er du klar til næste skridt?

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af, hvorvidt jeg kan hjælpe dig videre med din sag og hvad det eventuelt vil komme til at koste. Det er altid gratis, at kontakte Kramm.

(+45) 22 67 97 79
jura@kramm.dk