Kramm

Ejendomshandel

Familiesalg

Familiesalg er en ofte anvendt måde at overfører ejendommen til et nært familiemedlem til en særlig gunstig pris. Det kan ex. være, at du som forældre gerne vil overdrage familiesommerhuset til dine børn og dermed sikrer, at sommerhuset bliver i familien. 

Familiesalg indtil 1. juli 2020

Familiesalg har indtil 1. juli 2020 kunne lade sig gøre til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering, jf. værdiansættelsescirkulæret fra 1982. Da de offentlige ejendomsvurderinger i de fleste tilfælde angiver en værdi, der er væsentligt under markedsprisen, så har en ejendom kunnet skifte hænder i et familiesalg til en meget lav pris. 

Familiesalg efter 1. juli 2020

Reglerne for familiesalg forventes ændret pr. 1. juli 2020, da familiesalg herefter kan ske til en værdi på den offentlig ejendomsvurdering +/- 20 %. Dette skal dog samtidig ses i forhold til den nye offentlige ejendomsvurderinger, som forventes udsendt i de kommende år. De nye ejendomsvurderinger vil afspejle markedsprisen på ejendommen, hvorfor det forventes, at familiesalg fremover ikke kan ske på samme gunstige vilkår som hidtil, da beregningen i langt de fleste tilfælde skal ske ud fra en højere ejendomsværdi. 

Hertil skal tilføjes, at reglen om +/- 20 % ikke kan anvendes, hvis der er særlige omstændigheder, der taler imod. Dette kan ex. være, hvis ejendommen tidligere er handlet til en højere værdi, så skal handelsværdien anvendes. 

Ligeledes skal man være opmærksom på, at hvis man ønsker at anvende reglen om +/- 20 %, så må ejendommen ikke have været vurderet af ejendomsmægler for nyligt. I så fald skal ejendomsmæglerens vurdering anvendes. 

Det må således forventes, at familiesalg i fremtiden vil være knapt så økonomisk attraktive, som tidligere. Familiesalg kan dog fortsat være relevant og økonomisk fordelagtige, men husk at søge rådgivning inden I begiver jer ud i et familiesalg.  

Familielån i forbindelse med familiesalg

I forbindelse med et familiesalg kan man anvende muligheden for et familielån. Et familielån betyder, at køber låner pengene af sælger til at købe ejendommen for. 

Som eksempel kan anvendes ovenstående situation, hvor du som forældre ønsker at overdrage sommerhuset til din datter. I finder sammen frem til prisen på sommerhuset, men i stedet for, at din datter skal optage lån i banken til at køber sommerhuset for, så kan du låne din datter pengene ved at oprette et familielån. Det gør I ved at underskrive et gældsbrev, hvori din datter skylder dig et beløb svarende til prisen på sommerhuset. Familielånet kan være rente- og adragsfrit, hvilket er fordelagtigt for din datter.

Det er vigtigt, at I modtager rådgivning herom, da gældbrevet skal oprettes som en såkaldt anfordringsgældbrev for at være gyldigt. 

Nedskrivning af familielån?

Endnu en mulighed består i, at du som forældre kan nedskrive din datters gæld til dig ved, at du nedskriver gælder med det beløb, som du hvert år må give din datter i afgiftsfri gave. På den måde kan gælden år for år nedskrives og sommerhuset flyttes stille og roligt over til din datter under yderligere omkostninger for nogle af jer. 

Ligeledes har I sparet en arveafgift på 15 % af sommerhusets værdi, som ville skulle betales, såfremt sommerhuset først overgik til din datter i arv efter din død. 

Hvis et familiesalg og et familielån er relevant for jer, så er du velkommen til at kontakte “Kramm – Jura For Dig”, hvis du har spørgsmål hertil. 

Er du klar til næste skridt?

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af, hvorvidt jeg kan hjælpe dig videre med din sag og hvad det eventuelt vil komme til at koste. Det er altid gratis, at kontakte Kramm.

(+45) 22 67 97 79
jura@kramm.dk