Ægtepagt

Ægtepagt og pension?

Selvom I får fælleseje, når I bliver gift, så skal I være opmærksomme på, at der i dag gælder særlige regler for pensionsordninger. 

Før blev pensionsordningerne også fælleseje, hvorfor man også skulle dele pensionsordningerne ved en eventuel skilsmisse. Dette skyldes, at det tidligere ofte kun var manden, der havde en pensionsordning, da kvinden havde passet børn og hjem. Så var det mest rimeligt, at pensionsordningerne blev delt lige i tilfælde af skilsmisse.

I dag har kvinden oftest lige så gode pensionsordninger som manden og derfor ændrede man pr. 1. januar 2007 reglerne således, at pensionsordningerne blev gjort personlige. Det betyder, at pensionsordninger tilhører den enkelte person, og derfor ikke skal deles med den anden ægtefælle ved en separation eller en skilsmisse. Man tager således sin pensionsordning med sig i tilfælde af skilsmisse. 

Ægtepagt og pension?

Nogle ægtepar vælger helt bevist at betale mere ind på den ene parts pensionsordning end på den anden, da den ene ordning kan give en højere rente/et højere afkast. På den måde kan der opstå en skævdeling af pensionsordningerne. I disse situationer kan man vælge at oprette en ægtepagt, der beskriver, at man skal dele pensionsordningerne i tilfælde af skilsmisse. 

Således kan en ægtepagt også bruges til at sikre en ligedeling fremfor et særeje, der kun tilhører den ene af parterne.

Er du klar til næste skridt?

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af, hvorvidt jeg kan hjælpe dig videre med din sag og hvad det eventuelt vil komme til at koste. Det er altid gratis, at kontakte Kramm.