Kramm

Ægtepagt

En ægtepagt indeholder en beskrivelse af, hvad der skal ske med økonomien og/eller ejendelene mellem to ægtefæller, dels under ægteskabet og dels hvis de bliver separeret, skilt eller den ene ægtefælle afgår ved døden. En ægtepagt er en aftale, hvor I på forhånd tager stilling til, en række økonomiske spørgsmål, inden disse bliver aktuelle.

Som udgangspunkt har ægtefæller fælleeje, hvilket vil sige, at jeres samlede formuen deles i to ved separation, skilsmisse eller død. Ønsker du en anden fordeling, ex. særeje, så skal du oprette en gyldig ægtepagt. En ægtepagt bliver gyldig, når den tinglyses i personbogen. Tinglysningen sikrer, at ægtepagten kommer frem ved separation, skilsmisse eller dødsfald.

I skal være opmærksomme på, at der gælder særlige regler for pensionsopsparinger. Pensionsopsparinger tilhører den enkelte person, og skal derfor ikke deles med den anden ægtefælle ved en separation eller en skilsmisse. Medmindre man ved en ægtepagt har bestemt, at pensionsordningerne også skal deles ved en eventuel separation eller skilsmisse.

Tidligere skulle der også oprettes en ægtepagt  i forbindelse med gaver mellem ægtefæller. Det er dog ikke længere nødvendigt. 

Hvornår er det en god idé med en ægtepagt?

Der findes to grundlæggende former for ægtepagter:

Ægtepagter vedrørende deling af pensionsopsparinger

Selvom I er gift og har fælleeje i ægteskabet, så gælder dette ikke jeres pensionsopsparinger.

Det betyder, at pensionsopsparinger ikke skal deles med den anden ægtefælle ved en separation eller skilsmisse. Derfor skal I oprette en ægtepagt, hvis I vil være sikre på at jeres pensionsordninger deles mellem jer, hvis I på et senere tidspunkt bliver separeret eller skilt.

Ægtepagter vedrørende særeje, der vil stille ægtefællen bedre ved dødsfald

En ægtepagt om særeje beskriver, hvad I ikke skal dele ved en eventuel separation eller skilsmisse. Eks. kan mandens virksomhed gøres til særeje, hvilket betyder at værdien af mandens virksomhed ikke skal deles med hustruen ved en eventuel separation eller skilsmisse.

Ved at oprette en ægtepagt, så kan I lave en aftale, der beskriver lige præcis den deling, som I synes vil være rimeligt, hvis I en dag bliver separeret eller skilt.

De typiske årsager til at oprette en ægtepagt om særeje er:

  • Den ene part har en virksomhed, som parten gerne vil beholde i tilfælde af separation eller skilsmisse.
  • Den ene part forventer at arve et større beløb, som parten gerne vil beholde i tilfælde af separation eller skilsmisse.
  • Den ene part har en stor gæld, mens den anden part er gældsfri. I tilfælde af skilsmisse skal den gældsfrie part aflevere halvdelen af sin formue, medmindre der er oprettet en ægtepagt.

Der findes flere former for særeje, eks. er det også muligt at bestemme, at jeres formue er særeje, hvis I bliver separeret eller skilt, mens formuen er fælleseje ved dødsfald. Ligesom særeje også kan omfatte alle jeres ejendele, eller kun enkelte ejendele. Kontakt ”Kramm – Jura For Dig” for flere eksempler og rådgivning.

Pris: 2.495 kr. inkl. personlig rådgivning, udfærdigelse af ægtepagt og digital tinglysning heraf.
Tinglysningsafgift: 1.660 kr.

 

Er du klar til næste skridt?

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af, hvorvidt jeg kan hjælpe dig videre med din sag og hvad det eventuelt vil komme til at koste. Det er altid gratis, at kontakte Kramm.