Kramm

Ægtepagt

En ægtepagt indeholder en beskrivelse af, hvad der skal ske med økonomien og/eller ejendelene mellem to ægtefæller, dels under ægteskabet og dels hvis de bliver separeret, skilt eller den ene ægtefælle afgår ved døden. En ægtepagt er en aftale, hvor I på forhånd tager stilling til, en række økonomiske spørgsmål, inden disse bliver aktuelle.

Som udgangspunkt har ægtefæller fælleseje, hvilket vil sige, at jeres samlede formuen deles i to ved separation, skilsmisse eller død. Ønsker du en anden fordeling, ex. særeje, så skal du oprette en gyldig ægtepagt. En ægtepagt bliver gyldig, når den tinglyses i personbogen. Tinglysningen sikrer, at ægtepagten kommer frem ved separation, skilsmisse eller dødsfald.

Ved at oprette en ægtepagt, så kan I således lave en aftale, der beskriver lige præcis den deling, som I synes vil være rimelig, hvis I en dag skal bliver separeret eller skilt.

I skal være opmærksomme på, at der gælder særlige regler for pensionsopsparinger. Pensionsopsparinger tilhører den enkelte person, og skal derfor ikke deles med den anden ægtefælle ved en separation eller en skilsmisse. Medmindre man ved en ægtepagt har bestemt, at pensionsordningerne også skal deles ved en eventuel separation eller skilsmisse.

Tidligere skulle der også oprettes en ægtepagt  i forbindelse med gaver mellem ægtefæller. Det er dog ikke længere nødvendigt. 

Hvornår er det en god idé med en ægtepagt?

En ægtepagt kan skræddersys, så den matcher jeres præcise ønsker. De hyppigst anvendte ægtepagter er dog:

– Ægtepagter til sikring af pensionsordninger
– Ægtepagter til sikring af formue og/eller ejendele i tilfælde af skilsmisse
– Ægtepagter, der stiller ægtefælle bedre ved dødsfald

Der findes flere former for særeje, eks. er det også muligt at bestemme, at jeres formue er særeje, hvis I bliver separeret eller skilt, mens formuen er fælleseje ved dødsfald. Ligesom særeje også kan omfatte alle jeres ejendele, eller kun enkelte ejendele. Derfor er det vigtigt, at I får rådgivning fra en jurist eller en advokat, så I er sikre på, at jeres ægtepagt svarer præcist til jeres ønsker. 

Du er altid velkommen til at kontakte ”Kramm – Jura For Dig”, hvis du har spørgsmål til ægtepagter eller oprettelsen heraf.

Fast pris: 2.995 kr. inkl. personlig rådgivning, udfærdigelse af ægtepagt og digital tinglysning heraf.
Tinglysningsafgift: 1.850 kr.

Er du klar til næste skridt?

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af, hvorvidt jeg kan hjælpe dig videre med din sag og hvad det eventuelt vil komme til at koste. Det er altid gratis, at kontakte Kramm.

(+45) 22 67 97 79
jura@kramm.dk