Fremtidsfuldmagt

Opret en fremtidsfuldmagt

Hos Kramm Jura For Dig kan du oprette din fremtidsfuldmagt nemt, hurtigt og billigt. 

Det er vigtigt, at du får en personlig rådgivning, når du opretter din fremtidsfuldmagt, så du er sikker på, at fuldmagten tilpasses dig og dine ønsker. Det er også vigtigt, at du sørger for at oprette din fremtidsfuldmagt, mens du er rask. Er du først blevet syg, så kan det være for sent.

Hvordan opretter jeg er fuldmagt?

Når du opretter en fuldmagt hos mig, så starter vi altid med en snak om, hvorfor du ønsker at oprette fuldmagten og hvad der vigtigt for dig, hvis du skulle blive dement eller hjerneskadet senere i dit liv. Under den snak kan jeg danne mig et billede af, hvad der er vigtigt, at få skrevet ned i fuldmagten, så jeg kan skræddersy din fremtidsfuldmagt. Samtidig får du svar på de spørgsmål, som du måtte sidde med. Vores snak foregår enten ved et personligt møde eller over telefonen. 

Dernæst skriver jeg din fremtidsfuldmagt og sender den til dig med post eller pr. mail. Samtidig lægger jeg din fuldmagt ind i domstolens tinglysningssystem, så den er klar til din underskrift og klar til endelig tinglysning. 

Din opgave bliver herefter at medbringe fremtidsfuldmagten til din skifteret, hvor du skal vedkende dig fremtidsfuldmagten over for skifterettens notar. Notaren vurderer, om du er habil og i stand til at oprette fuldmagten – det betyder, at notaren skal sikre sig, at du er “ved dine fulde fem” og klar over, hvad du skriver under på. 

Til sidst sender notaren fuldmagten til tinglysning og fuldmagten vil blive tinglyst på dit personnummer i personbogen hos domstolen. 

Notaren opkræver et gebyr på 300 kr. af dig for ekspedition og tinglysning af din fuldmagt.

Hvordan tages fuldmagten i brug?

Så længe du er rask vil din fremtidsfuldmagt ligge i dvale i personbogen og således være uden betydning. Men skulle du blive syg og ikke længere være i stand til at varetage dine økonomisk eller personlige forhold, så kan den person, som du har givet fuldmagt til, søge om at få din fremtidsfuldmagt vakt til live. Sammen med ansøgningen skal din læge udfærdige en lægeerklæring, der beviser, at du er varigt syg og at der ikke er tegn på bedring. Herefter vil Familieretshuset aktivere din fremtidsfuldmagt i løbet af få dage og den person, du har valgt i din fremtidsfuldmagt, kan tage over.

Hos “Kramm – Jura For Dig” koster en fremtidsfuldmagt inkl. personlig rådgivning 1.495 kr. inkl. moms.

Opret din fuldmagt i dag – mens du kan!

Er du klar til næste skridt?

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af, hvorvidt jeg kan hjælpe dig videre med din sag og hvad det eventuelt vil komme til at koste. Det er altid gratis, at kontakte Kramm.