Kramm

Privatlivspolitik

Oplysning om persondata til dig som kunde

Som led i vores opfyldelse af den indgående aftale mellem dig som kunde og ”Kramm – Jura For Dig”, CVR.nr. 35283455 indsamler vi personoplysninger om dig.

Nedenfor beskriver vi vores retningslinjer for behandling af personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale med dig.

Retningslinjerne er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet “gældende lovgivning”).

I det efterfølgende har vi beskrevet, hvilke informationer der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamles?

Vi beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår en aftale med os. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail mv. Derudover beder vi dig også om en række særlige personfølsomme oplysninger, eksempelvis dit personnummer og evt. økonomiske forhold. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi beder dig om, bruges til at identificere dig som kunde samt udfærdige de dokumenter, du i henhold til vores aftale har bestilt hos os. Vi indsamler aldrig oplysninger fra andre end dig uden dit samtykke.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, vil blive opbevaret i vores IT-system samt i et fysisk register.

Hvor længe opbevare vi personoplysninger?

Når du køber en ydelse hos os, har vi brug for dine personoplysninger til brug for udfærdigelsen af de aftalte dokumenter og evt. tinglysning heraf. Derudover anvendes dine oplysninger til fremsendelse af faktura.

Vi gemmer altid en kopi af det færdige dokument til brug for eventuel tvist eller tvivlsspørgsmål fra myndigheder, eks. Skifteretten. Ligeledes gemmes korrespondance med dig og evt. andre parter i sagen til brug for eventuelle senere spørgsmål til sagen.

Oplysningerne opbevares på betryggende vis i vores IT-system samt aflåst fysisk register.

Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til udfærdigelse af de dokumenter, som du har bestilt hos os samt fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil aldrig blive videregivet til tredjepart uden dit vidende og samtykke.

Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos os ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald få adgang til de registrerede personoplysninger.

Du er tillige berettiget til at anmode og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til os (dataportabilitet). Du er endvidere berettiget til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger og dig selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse.

Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Vi vil dog gerne gøre opmærksom på, at såfremt vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, så kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger i vores IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for af afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyn tagen til dine rettigheder som kunde.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opbevare og ændre disse retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne rettes datoen for retningslinjernes seneste opdatering. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt en gang årligt.

I tilfælde af væsentlige ændringer i forbindelse med opfyldelsen af vores aftale vil vi give dig besked i form af et tillæg til vores aftale.

Kontakt

Såfremt du ønsker adgang til de oplysninger, der hos os er registreret om dig, skal du rette henvendelse til os via mail jura@kramm.dk.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du ligeledes rette henvendelse til ovenstående.

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger kan dette ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Senest revideret den 25. april 2019

Er du klar til næste skridt?

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af, hvorvidt jeg kan hjælpe dig videre med din sag og hvad det eventuelt vil komme til at koste. Det er altid gratis, at kontakte Kramm.

(+45) 22 67 97 79
jura@kramm.dk