Fremtidsfuldmagt

Generalfuldmagt kontra fremtidsfuldmagt?

Før vi fik mulighed for at oprette og tinglyse en fremtidsfuldmagt brugte man generalfuldmagter. 

En generalfuldmagt er en fuldmagt, der dækker alle økonomiske forhold – det vil sige alt det, der foregår i din bank. En generalfuldmagt kan således ikke bruges til at tage beslutninger om dine personlige forhold. Det betyder, at du ikke kan tage beslutninger i forhold til sager hos de offentlige myndigheder, eks. sager om støtte fra kommunen, hjælpemidler, hjemmehjælp mv. En generalfuldmagt kan heller ikke anvendes til at tage beslutninger om behandling hos læge, sygehus og sundhedsvæsenet i øvrigt. 

For at få en fuldmagt, der også dækker dine personlige forhold, så fik man fra 1. september 2017 mulighed for oprette en fremtidsfuldmagt. Fremtidsfuldmagten gælder således både dine økonomiske forhold og dine personlige forhold. Fremtidsfuldmagten dækker således bedre end en generalfuldmagt.

Øget sikkerhed

En generalfuldmagt er blot et stykke papir, der er underskrevet af begge parter og som derefter opbevares af den, du har givet fuldmagt til. Med indførelsen af fremtidsfuldmagterne blev det samtidig besluttet, at skærpe kontrollen med fuldmagterne. Således skal en fremtidsfuldmagt nu tinglyses på dit personnummer, hvorefter den findes i personbogen hos domstolen. Derudover skal der forevises en lægeerklæring på dig, før den du har givet fuldmagten til, kan anvende fuldmagten aktivt. Forevisning af lægeerklæringen skal ske over for Familieretshuset, der herefter aktivere fuldmagten i løbet af få dage. 

Generalfuldmagt oprettet før 1. september 2017

Har du en generalfuldmagt oprettet før 1. september 2017, så skal du overveje, om du vil have den lavet om til en fremtidsfuldmagt, der dækker bredere i tilfælde af demens eller hjerneskade. 

Din generalfuldmagt er stadig gyldig, men det er vigtigt, at du er opmærksom på, at den kun omfatter din økonomi – uanset ordlyden på fuldmagten. 

Du er altid velkommen til at kontakte “Kramm – Jura For Dig”, hvis du har spørgsmål omkring fremtidsfuldmagter. 

Er du klar til næste skridt?

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af, hvorvidt jeg kan hjælpe dig videre med din sag og hvad det eventuelt vil komme til at koste. Det er altid gratis, at kontakte Kramm.