Kramm

Ejendomshandel

Handel uden mægler?

I dag forgår flere og flere handler uden mægler. Mange ønsker at undgå ejendomsmæglerens salær ved selv at finde en køber, særligt i de tilfælde, hvor ejendommen har en lav slagsværdi. Udviklingen af de sociale medier har betydet, at flere og flere ejendommen sælger via ex. Facebook og derved sælges uden mægler. 

Men når du sælger din ejendom uden mægler, så er det vigtigt, at du får lavet juridiske dokumenter på handlen, ligesom du også skal have tinglyst et nyt skøde. Det er ikke nok, at I laver en hurtig aftale på en serviet. Det er vigtigt, at begge parter kan dokumentere præcist, hvilken ejendom, der er handlet og på hvilke vilkår. Men særligt er det også vigtigt for sælger, at de rette dokumenter udfærdiges, så sælger ikke efterfølgende kan stilles til ansvar for eventuelle fejl og mangler ved ejendommen. 

Hvilke dokumenter er nødvendige? 

Handlens vilkår, det vil sige overtagelsesdato, pris, betalingsvilkår, særlige aftaler, sælgers erklæringer mv. skal nedskrives i en købsaftale. Købsaftalen er handlens juridiske aftaledokument. 

Købsaftalen skal ledsages af et dokument om fortrydelse, idet køber har en lovbunden fortrydelsesret på 6 hverdage – med undtagelse af landbrugsejendomme og byggegrunde. 

Hvis sælger skal frigøres for det 10-årige ansvar, sælger som udgangspunkt har ved salg af en ejendommen, så skal der tillige udarbejdes en tilstandsrapport, en el-rapport, et forsikringstilbud til en ejerskifte forsikring samt et tilbud om at sælger betaler 50 % af ejerskifteforsikringen. 

Endelig vil det være en god ide, at indhente en BBR, en ejendomsdatarapport, en forureningsattest mv. 

Kan jeg få hjælp til en handel uden mægler?

Det kan lyde som et voldsomt arbejde, at få alt dette på plads. Men du kan benytte “Kramm – Jura For Dig”s pakketilbud, hvor du for blot 5.995 kr. inkl. moms får alle dokumenterne udarbejdet/indhentet og får tilsendt en samlet pakke, med alt hvad du skal bruge for at sælge din ejendom uden mægler. (Prisen er ekskl. tinglysningsafgift)

Du er altid velkommen til at kontakte “Kramm – Jura For Dig”, hvis du har spørgsmål eller blot ønsker at høre mere om muligheden for at sælge din ejendom uden mægler. Det er altid gratis, at kontakte “Kramm – Jura For Dig”

Er du klar til næste skridt?

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af, hvorvidt jeg kan hjælpe dig videre med din sag og hvad det eventuelt vil komme til at koste. Det er altid gratis, at kontakte Kramm.

(+45) 22 67 97 79
jura@kramm.dk