Kramm

Skilsmissejura for fædre

Rettigheder ved samvær

Oftest er det faren, der ender som samværsforælder og dermed skal opbygge en ny måde, at være sammen med sine børn på. Som far har man ikke ret til at have samvær med sine børn – det står således intet sted i lovgivningen, at man som far har ret til at være sammen med sine børn. MEN dine børn har ret til at være sammen med den forældre, som de ikke bor hos. Loven er således bygget op om dine børns ret til at deres far – eller mor, hvis børnene bor hos deres far. 

Det er helt afgørende, at du ved skilsmissen sørger for, at I laver en skriftlig aftale om, hvornår I hver især skal være sammen med jeres børn – en såkaldt samværsaftale. Det er rigtig vigtigt, at I får aftalen på plads hurtigst muligt efter skilsmissen – særligt også af hensyn til børnene, så de hurtigst muligt får en stabil hverdag igen. 

Hvor meget og hver lidt samvær? 

Det skal altid vurderes individuelt, hvor meget samvær, der passer til det enkelte barn. Man har dog følgende “tommelfinger-regler”: 

Spædbørn, 0-1 år
samværet bør være hyppigt og af få timers varighed, ex. 1-3 timer 2 gange ugentligt. Eventuelt i moderens hjem, hvis det er muligt. 

Børn på 1 år,
samvær bør udvides til at indeholde 1 overnatning, så samværsforælderen får mulighed for samvær i alle døgnets situationer, ex. spisesituationer, puttesituationer mv. Samværet bør gerne ske 1 gang ugentlig. 

Børn på 2 år
samværet bør udvides til 2 overnatninger, og man kan arbejde hen imod samvær hver anden weekend fra fredag til søndag samt et dagssamvær den modsatte uge, så barnets fortsat ser samværsforælderen en gang ugentligt cirka. 

Børn på 3 år
samværet kan udvides til 3 overnatninger osv. 

Vigtigt ved samværsaftalen!

Det er vigtigt, at I forsøger at skabe et samvær, hvor barnets oplever en fast rytme uden for mange skift. Prøv også at fastlægge samværet ud fra, hvordan samværet kan placeres bedst i forhold til jeres arbejde og egne interesser. Ex. arbejder mange længe om torsdagen, så hvis mor arbejder længe om torsdagen, men far har tidligere fri, så kan et samvær med fordel placeres på torsdage, hvor det er en hjælp for mor og barnets slipper for en lang eftermiddag i børnehaven. 

En god samværsaftale skal sikre en stabil og tryg kontakt mellem barnet og samværsforælderen og det kræver, at I bruger tid og energi på en fælles drøftelse af, hvorledes I sammen kan skabe den bedste samværsaftale for jeres børn.