Kramm

Skilsmissejura for fædre

Rettigheder ved samvær

Oftest er det faren, der ender som samværsforælder og dermed skal opbygge en ny måde, at være sammen med sine børn på. Det kan sagtens være en fin løsning, hvis du er opmærksom på, at få skabt en god samværsaftale fra starten af. 

Som far har man ikke ret til at have samvær med sine børn – det står således intet sted i lovgivningen, at man som far har ret til at være sammen med sine børn. MEN dine børn har ret til at være sammen med den forældre, som de ikke bor hos. Loven er således bygget op om dine børns ret til at deres far – eller mor, hvis børnene bor hos deres far.

Det er helt afgørende, at du ved skilsmissen sørger for, at I laver en skriftlig aftale om, hvornår I hver især skal være sammen med jeres børn – en såkaldt samværsaftale. Det er rigtig vigtigt, at I får aftalen på plads hurtigst muligt efter skilsmissen – særligt også af hensyn til børnene, så de hurtigst muligt får en stabil og forudsigelig hverdag igen.

Hvor meget og hvor lidt samvær?

Det skal altid vurderes individuelt, hvor meget samvær, der passer til det enkelte barn. Man har dog følgende “tommelfinger-regler”:

Spædbørn, 0-1 år,
samværet bør være hyppigt og af få timers varighed, ex. 1-3 timer 2 gange ugentligt. Eventuelt i moderens hjem, hvis det er muligt. Men tiden kan far tage barnet med ud at gå en tur, på legepladsen osv. 

Børn på 1 år,
samvær bør udvides til at indeholde 1 overnatning, så samværsforælderen får mulighed for samvær i alle døgnets situationer, ex. spisesituationer, puttesituationer mv. Samværet bør gerne ske 1 gang ugentlig, da små børn har brug for en hyppig kontakt for at bevare trygheden ved at være sammen med samværsforælderen. 

Børn på 2 år,
samværet bør udvides til 2 overnatninger i træk, og man arbejder hen imod samvær hver anden weekend fra fredag til søndag samt et dagssamvær den modsatte uge, så barnets fortsat ser samværsforælderen en gang ugentligt cirka.

Børn på 3 år,
samværet kan udvides til 3 overnatninger osv. 

Vigtigt ved samværsaftalen!

Det er vigtigt, at I forsøger at skabe et samvær, hvor barnet oplever en fast rytme uden for mange skift. Prøv også at fastlægge samværet ud fra, hvordan samværet kan placeres bedst i forhold til jeres arbejde og egne interesser. Ex. arbejder mange længe om torsdagen, så hvis mor arbejder længe om torsdagen, men far har tidligere fri, så kan et samvær med fordel placeres på torsdage, hvor det er en hjælp for mor, at far henter barnet i institution og barnets slipper for en lang eftermiddag i børnehaven. 

Husk også, at tage stilling til feriesamvær, herunder sommerferiesamvær, julesamvær, påskesamvær, samvær på barnets fødselsdag, samvær på din egen fødselsdag osv. 

En god samværsaftale skal sikre en stabil og tryg kontakt mellem barnet og samværsforælderen og det kræver, at I bruger tid og energi på en fælles drøftelse af, hvorledes I sammen kan skabe den bedste samværsaftale for jeres børn. Derfor kan det være en god idé, at I får hjælp til at få talt alle relevante punkter af samværet igennem og får jeres samværsaftale skrevet korrekt ned. Læs mere herom i punktet “Hvad betyder bopæl, forældremyndighed, samvær og børnebidrag” og punktet “Hvad koster en skriftlig aftale om samvær” i menuen nedenfor.

Hvis du har spørgsmål…

Du er altid velkommen til at kontakte “Kramm – Jura For Dig”, hvis du har spørgsmål omkring samvær med dit barn. Det er altid gratis at kontakte “Kramm – Jura For Dig”.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med samvær, bopæl eller forældremyndighed?

Lad os tage en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig med dine udfordringer. Første kontakt er altid gratis, så tøv ikke med at kontakte mig.

Er du klar til næste skridt?

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af, hvorvidt jeg kan hjælpe dig videre med din sag og hvad det eventuelt vil komme til at koste. Det er altid gratis, at kontakte Kramm.

(+45) 22 67 97 79
jura@kramm.dk