Kramm

Skilsmissejura for fædre

Rettigheder ved fælles forældremyndighed

Hvad betyder det egentlig at have fællesforældremyndighed? I har som udgangspunkt fælles forældremyndighed over jeres børn, hvis I har boet sammen, da barnet blev født eller hvis I har været gift. 

Forældreansvarslovens udgangspunkt er, at begge forældre skal have del i forældremyndigheden, da begge forældre i fællesskab er ansvarlige for barnets opvækst og trivsel – uanset skilsmisse mellem forældrene. Langt de fleste har således fælles forældremyndighed. 

Hvad betyder fælles forældremyndighed i praksis?

Fælles forældremyndighed betyder, at I som forældre skal være enige om væsentlige beslutninger i barnets liv. Det betyder således, at hvis den ene af jer er uenige i et givent spørgsmål af væsentlig karakter, så vil den anden forældre skulle acceptere, at man ikke er enige og dermed kan beslutningen ikke tages/føres ud i livet. Et eksempel kunne være valg af skole. Hvis mor ønsker en bestemt skole med en bestemt undervisningstilgang og far ikke er enige i, at dette vil være det bedste for barnet og derfor siger nej, så må mor acceptere fars nej. 

Har man  forældremyndigheden alene, så kan man træffe de væsentlige beslutninger på egen hånd. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis den ene forældre på grund af sygdom ikke kan være en del af barnets liv og dermed ikke kan være en del af de væsentlige beslutninger omkring barnet. Eller hvis den ene forældre konsekvent modarbejder barnets trivsel. Så vil man, hvis barnets står i en konkret situation, hvor en beslutning er nødvendig, kunne ophæve den fælles forældremyndighed og tildele den ene forældre forældremyndigheden alene. 

Hvad skal man være enige om?

Ved fælles forældremyndighed skal man være enige om væsentlige beslutninger i barnets liv. Væsentlige beslutninger er ex.:

– Væsentlig medicinsk behandling og indgreb
– Skolevalg, valg af videreuddannelse
– Skolefritidsordning
– Risikobetonet fritidsaktivitet
– Flytning til udlandet
– Navnevalg
– Religiøse forhold
– Pas

Hvad kan bopælsforælderen bestemme alene, trods fælles forældremyndighed?

Selvom man har fælles forældremyndighed, så kan bopælsforælderen træffe beslutninger omkring de overordnede forhold i barnets liv. Overordnede forhold er ex.:

–