Kramm

Skilsmissejura for fædre

Mor nægter at udlevere til samvær?

Der er mange følelser forbundet med en skilsmisse. Desværre sker det ofte, at skilsmissen medfører store konflikter, der påvirker samværet med børnene. Dette kan vise sig ved, at mor forsøger at ramme far ved at fratage ham kontakten til børnene – mor nægter at udlevere til samvær. Dette er dog en forkvaklet tankegang, der kun har børnene som tabere, da børnene fratages deres ene forældre. 

Hvis du som far oplever, at mor nægter at udlevere børnene til samvær, så bliver det helt afgørende, at du har en skriftlig samværsaftale. Samværsaftalen er nemlig adgangsbilletten til at du kan få behandlet din sag ved Familieretshuset og ved Familieretten ved domstolen. Det er ligeledes helt afgørende, at din samværsaftale er udformet juridisk korrekt. Læs eventuelt mere herom under punktet “Hvad betyder bopæl, forældremyndighed, samvær og børnebidrag” og “Hvad koster en skriftlig aftale om samvær”. 

Hvis du har en skriftlig samværsaftale…

Hvis du har en skriftlig samværsaftale og hvis den er udformet juridisk korrekt, så kan den tvangsfuldbyrdes i retssystemet. Det betyder, at du kan anmode Familieretten om hjælp til at gennemtvinge samværet. I praksis skal du sende en anmodning til Familieretten, hvor du beskriver, hvilket samvær, du mangler og du skal medsende en kopi af samværsaftalen. Retten vil herefter indkalde jer begge til et møde, hvor I får lov til at forklare jer. Dommeren vil træffe beslutning om, hvad der skal ske i sagen. 

Hvis du ikke har en skriftlig samværsaftale…

Hvis du ikke har en skriftlig samværsaftale – eller hvis din aftale ikke er udformet juridisk korrekt, så kan den ikke tvangsfuldbyrdes i retssystemet. Det betyder, at du så skal starte forfra og søge Familieretshuset om fastsættelse af samvær på ny. 

Familieretshuset vil her bl.a. se på, hvor meget samvær du har haft hidtil og træffe afgørelse ud fra dette. Hvis konflikten har stået på noget tid og du i en periode ikke har set dine børn, så vil samværet oftest blive sat herefter. Du kan derfor risikere at stå temmelig dårligt i din sag, fordi jeres konflikt har forhindret dig i samvær i en periode – også selvom den manglende kontakt skyldes, at mor nægter at udlevere til samvær og dermed ikke er din skyld. 

Derfor er det ekstremt vigtigt, at du som far får en juridisk korrekt samværsaftale fra starten af, da mor ellers nemt kan køre dig ud på et sidespor og fratage dig kontakten til dine børn.

Hvis du har spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte “Kramm – Jura For Dig”, hvis du har spørgsmål omkring samværet med dine børn. Det er altid gratis, at kontakte “Kramm – Jura For Dig”.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med samvær, bopæl eller forældremyndighed?

Lad os tage en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig med dine udfordringer. Første kontakt er altid gratis, så tøv ikke med at kontakte mig.

Er du klar til næste skridt?

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af, hvorvidt jeg kan hjælpe dig videre med din sag og hvad det eventuelt vil komme til at koste. Det er altid gratis, at kontakte Kramm.

(+45) 22 67 97 79
jura@kramm.dk