Kramm

Skilsmissejura for fædre

Hvad koster en skriftlig aftale om samvær?

I forbindelse med en skilsmisse, så er det afgørende, at I laver en skriftlig aftale om, hvordan I fordeler børnene imellem jer, så I sikrer, at børnene har en stabil og god kontakt til jer begge fremover. I er derfor nødt til at have en dialog om, hvilke forventninger I hver især har og hvordan I gør det bedst for børnene. En samværsaftale skal derfor være detaljeret og samtidig indeholde en sikring af, at myndighederne kan viderebehandle sagen, hvis der skulle opstår en konflikt. 

Det anbefales derfor, at I mødes med en jurist eller en advokat for at få hjælp til dels at få talt om alle relevante punkter i samværet og dels får skrevet samværsaftalen ned på korrekt vis. 

Hos “Kramm – Jura For Dig” tilbydes forskellige løsninger: 

“Vi har blot brug for et tjek af vores aftale-pakken”:
I er enige og har selv nedskrevet jeres samværsaftale, men ønsker blot et tjek af, om I har husket det hele. I sender en kopi af jeres samværsaftale til “Kramm – Jura For Dig” og modtager herefter eventuelle bemærkninger til aftalen, så jeres aftale er juridisk korrekt. Prisen herfor er 995 kr. inkl. moms.

“Vi er rørende-enige-pakken”:
I er enige og har på forhånd drøftet alle tænkelige punkter for samvær og sender jeres noter pr. mail til “Kramm – Jura For Dig”.
Jeres aftale skrives herefter over i et juridisk bindende samværsdokument, der kan anvendes af både Familieretshuset og domstolen, hvis der senere opstår en konflikt om samværet. Prisen herfor er 1.495 kr. inkl. moms.

“Vi er ikke helt enige, men det bliver vi med lidt hjælp-pakken”:
I har på forhånd haft en drøftelse omkring samværet og er enige på nogle punkter, men er i tvivl om andre punkter. Denne pakke indeholder 3 timers rådgivningsmøde, hvor I rådgives og vejledes i, hvorledes I sammen finder de bedste løsninger til jeres børn. Efter mødet nedskrives jeres aftale i et juridisk bindende samværsdokument, der kan anvendes af både Familieretshuset og domstolen, hvis der senere opstår en konflikt om samværet. Prisen herfor er 3.995 kr. inkl. moms.

Du er altid velkommen til at kontakte “Kramm – Jura For Dig”, hvis du har spørgsmål til jeres samværsaftale. Det er altid gratis at kontakte “Kramm – Jura For Dig”.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med samvær, bopæl eller forældremyndighed?

Lad os tage en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig med dine udfordringer. Første kontakt er altid gratis, så tøv ikke med at kontakte mig.

Er du klar til næste skridt?

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af, hvorvidt jeg kan hjælpe dig videre med din sag og hvad det eventuelt vil komme til at koste. Det er altid gratis, at kontakte Kramm.

(+45) 22 67 97 79
jura@kramm.dk