Kramm

Skilsmissejura for fædre

Hvad betyder bopæl, forældremyndighed, samvær og børnebidrag?

Der er mange nye begrebet at holde styr på, når man som far pludselig befinder sig i en skilsmisse og skal tage stilling til, hvorledes man fremover skal dele børnene med børnenes mor. Men det er rigtig vigtigt, at du har helt styr på, hvad de enkelte begreber dækker over, da de aftaler du indgår med børnenes mor i forbindelse med skilsmissen kan være rigtig svære – nærmest umulige – at ændre på et senere tidspunkt. Du skal derfor være sikker på, at de aftaler du indgår kan fungerer i lang tid fremover. 

Nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af, hvad henholdsvis bopæl, forældremyndighed, samvær og børnebidrag betyder og hvad du skal være særlig opmærksom på. 

Hvad betyder bopæl?

I forbindelse med en skilsmisse, så skal I tage stilling til, hvem af jer børnene skal bo hos – altså hvor børnene skal have bopæl. Oftest bliver børnene boende hos moderen og faderen bliver således samværsforælder. Dette mønster må anses som et levn fra en tid, hvor mødrene ikke var på arbejdsmarkedet og fædrene derfor naturligt ikke havde et særligt stærkt bånd til børnene. Derfor bør det i dag ikke være en selvfølge, at børnene skal have bopæl hos moderen. Bopælen bør vælges ud fra, hvor børnene kan blive i deres vante omgivelser og hvem af forældrene, der kan tilbyde børnene mest stabilitet. 

Børnene skal tilmeldes den adresse, hvor de opholder sig mest, jf. folkeregisterloven. “Bopælsforælderen” er således den forælder, hvor børnene har bopæl og således der, hvor de er tilmeldt adressen. Det vil også være bopælsforælderen, der modtager information om børnene fra andre myndigheder, ligesom det også vil være bopælsforælderen, der modtager børne- og ungeydelsen fra staten. 

Hvad betyder forældremyndighed? 

I vil automatisk have fælles forældremyndighed, hvis I har boet sammen ved barnets fødsel eller hvis I har været gift. Lovens udgangspunkt er at den fælles forældremyndighed skal fortsætte trods skilsmissen. Man kan derfor sagtens have fælles forældremyndighed selvom man bliver skilt og ikke længere bor sammen. Når man har fælles forældremyndighed skal man være fælles om de vigtige beslutninger i barnets liv, ex. skolevalg, religion, sygehusbehandling mv. Mens bopælsforælderen kan træffe beslutninger om  barnets dagligdag på egen hånd. 

Hvis skilsmissen er meget konfliktfyldt, så ses det ofte, at den ene forældre forsøger at få ophævet den fælles forældremyndighed. Domstolene er blevet mere tilbageholdende med at ophæve den fælles forældremyndighed, da det netop er lovens udgangspunkt, at den fælles forældremyndighed skal bevares. Det er ligeledes en udbredt misforståelse, at man kan bestemme over samværet, hvis man har forældremyndigheden alene. Forældremyndighed og samvær har intet med hinanden at gøre, hvorfor i som forældre bør lægge kræfterne i at få samværet til at fungere fremfor en kamp om forældremyndigheden. 

Hvad betyder samvær?

Børnene har ret til samvær med den forældre de ikke bor hos. “Samværsforælderen er således den forældre, der ikke bor sammen med børnene. Oftest bliver børnene boende hos moderen og faderen bliver således samværsforælder. 

Når I skal indgå en aftale om samvær med børnene, så skal I både tage stilling til samværet i hverdagene og samværet i ferieperioder. Vær særligt opmærksom på, at børnene ikke oplever for mange skift i samværet. Ex. bør en juleferie blot deles på midten, så børnene ikke skal skifte hjem 4-6 gange i løbet af en juleferie. Forældrene skiftes således hvert år til at have første og anden halvdel af ferien. 

Husk at bruge Familieretshusets skabelon til jeres samværsaftale. Derved sikrer I jer, at jeres aftale kan viderebehandles i det offentlige system, hvis der skulle opstå en konflikt omkring samværet. 

Hvad betyder børnebidrag?

Selvom man bliver skilt, så skal man som forældre stadig forsørge sine børn. Børnenes forsørgelse er sikret via reglerne om børnebidrag, hvorefter samværsforælderen skal bidrage til forsørgelse af børnene. Dette bidrag kaldes for børnebidrag. Den forælder, der betaler børnebidraget (samværsforælderen) kaldes også for bidragsforælderen. 

Børnebidraget fastsættes efter bidragsforælderens  indkomst og udgør minimum et normalbidrag. Har bidragsforælderen en høj indkomst, så kan man blive pålagt at betale et forhøjet børnebidrag i form af et tillæg. 

Børnebidraget betales til bopælsforælderen og indgår derved i bopælsforælderens økonomi til brug for dækning af de udgifter, som bopælsforælderen har i forbindelse med den daglige forsørgelse af barnet. Det er således bopælsforælderen, der bestemmer, hvad pengene skal bruges til. 

Kan I ikke blive enige om, at der skal betales børnebidrag eller hvor meget, der skal betales, så fastsætter Familieretshuset størrelsen på børnebidraget. Herefter kan bopælsforælderen anmode om, at få børnebidraget udbetalt fra Udbetaling Danmark, mens bidragsforælderen vil modtage tilsvarende opkrævninger fra Udbetaling Danmark. 

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte “Kramm – Jura For Dig”, hvis du har spørgsmål omkring din skilsmisse eller omkring dine rettigheder som far. Det er altid gratis, at kontakte “Kramm – Jura For Dig”.

 

Har du brug for rådgivning i forbindelse med samvær, bopæl eller forældremyndighed?

Lad os tage en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig med dine udfordringer. Første kontakt er altid gratis, så tøv ikke med at kontakte mig.

Er du klar til næste skridt?

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af, hvorvidt jeg kan hjælpe dig videre med din sag og hvad det eventuelt vil komme til at koste. Det er altid gratis, at kontakte Kramm.

(+45) 22 67 97 79
jura@kramm.dk