Kramm

Godt at vide om arv

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om arv, testamenter og ægtepagter.

Hvis du har andre spørgsmål end de nævnte, så er du altid velkommen til at kontakte “Kramm – Jura For Dig”. Du finder kontaktoplysningerne under punktet “kontakt” ovenfor. Det er altid gratis at kontakte “Kramm – Jura For Dig”.

Hvem arver mig?

Hvem der arver din formue efter arvelovens regler, kommer an på dine familieforhold. Hvis du efterlader dig livsarvinger, det vil sige en ægtefælle eller børn, så arver disse efter dig. Hvis ikke du efterlader dig livsarvinger, så arver dine forældre, dine søskende, søskendes børn osv. Hvis du hverken efterlader dig forældre, søskende, søskendes børn osv., så arver dine bedsteforældre eller dine bedsteforældres børn. Efterlader du dig ingen familie, så arver staten din formue.

Hvem, der arver din formue, kommer derfor an på, hvad du efterlader dig af familie. Derudover kommer det i høj grad an på, om du har skrevet et testamente. Det er derfor vigtigt, at du overvejer, hvad du efterlader dig af familie og om du har ønsker til, hvordan din formue fordeles ved din død.

Hvis ikke du efterlader dig livsarvinger, altså en ægtefælle eller børn, så kan du bestemme over hele din formue ved at oprette et testamente. Ved at oprette et testamente kan du eksempelvis tilgodese en god ven, en frivillig forening eller andre, der har betydet noget særligt for dig.

Arver min mands søn fra tidligere forhold på lige fod med vores fælles datter?

Både ja og nej. Børn arver kun deres biologiske forældre. Det kommer derfor an på, om det er dig eller din mand, der afgår ved døden. Afgår din mand ved døden, så arver hans søn og jeres fælles datter på lige fod, da han er biologisk far til dem begge. Afgår du ved døden, så arver din søn ikke efter dig, men derimod arver din datter efter dig, da du kun er biologisk mor til din datter. Ved oprettelse af et testamente er det i dag muligt, at ligestille ”dine, mine og vores børn” i forhold til arv. Kontakt ”Kramm – Jura For Dig” for nærmere rådgivning herom.

Kan jeg gøre min datter arveløs?

Nej, men du kan ved et testamente begrænse din datters arv til hendes tvangsarv eller til en arv af en værdi på 1 million kr. Tvangsarven udgør ¼ af arven til din datter.Det betyder, at hvis din datter efter de almene regler i arveloven, ville arve 400.000 kr., så kan du med et testamente begrænse din datters arv til 100.000 kr. (hendes tvangsarv på ¼), samt beslutte, hvem der så skal arve de resterende 300.000 kr. i stedet for din datter.

Ville din datter efter de almene regler i arveloven arve eks. 10 millioner kr., så kan du med et testamente begrænse din datters arv til 1 million kr., samt bestemmer, hvem der skal arve de resterende 9 millioner kr. i stedet for din datter.

Hvad sker der med min pensionsopsparing, når jeg dør?

Pensionsordninger udbetales normalt direkte uden om boet til den begunstigede. Den begunstigede er den person, der er indsat som modtager af pensionen, hvis man selv afgår ved døden inden pensionsopsparingen er udbetalt.Normalt er den begunstiget nævnt som ”nærmest pårørende”. Dette er i første omgang en ægtefælle. Efterlader man sig ikke en ægtefælle, så vil det være en samlever, hvis samleveren opfylder nogle særlige betingelser, der modtager pensionen. Efterlader man sig heller ikke en samlever, så vil børnene modtage pensionen. Efterlader man heller ikke børn, så vil eventuelt andre begunstiget modtage pensionen.

Ønsker man at begunstige en bestemt person, så skal man oplyse dette til pensionsselskabet.

En samlever vil kun komme i betragtning som modtager af pensionen, hvis samleveren ved dødsfaldet boede sammen med afdøde på en fælles bopæl og har barn sammen med afdøde eller hvis parterne har boet sammen på fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.

Hvordan sikrer jeg, at min ægtefælle arver mest muligt?

Du kan oprette et testamente, hvor du bestemmer, at din ægtefælle skal arve mest muligt efter dig. Dette vil dog betyde, at andre arvingers arv begrænses til mindst muligt, hvilket vil sige, at deres arv begrænses til deres tvangsarv. Tvangsarven udgør ¼ af den arv, som de ellers ville have fået.Hvis du ikke opretter et testamente, så vil din ægtefælle arve ¾ (12/16) efter dig. Ved at oprette et testamente, så kan du forhøje din ægtefælles arv til 15/16. Dette er forudsat, at I har fælleseje i ægteskabet og du samtidig efterlader dig børn.

Det betyder, at hvis arven efter dig eksempelvis er opgjort til 1.600.000 kr. Så vil din ægtefælle, uden et testamente, arve 1.200.000 kr. og dine børn arve 400.000 kr. til sammen. Opretter du et testamente, hvor du bestemmer, at din ægtefælle skal arve mest muligt, så vil din ægtefælle i stedet arve 1.500.000 kr., mens dine børn vil arve 100.000 kr. til sammen. Dette kan have en stor og afgørende betydning for din ægtefælle.

Hvordan sikre jeg, at min ægtefælle kan blive i vores fælles hjem, hvis jeg dør?

Du kan oprette et testamente, hvor du bestemmer at din ægtefælle skal arve mest muligt efter dig. Dette vil dog betyde, at andre arvingers arv begrænses, hvilket vil sige, at deres arv begrænses til deres tvangsarv. Tvangsarven udgør ¼ af den arv, som de ellers ville have fået. Se beskrivelsen under spørgsmålet ”Hvordan sikre jeg, at min ægtefælle arver mest muligt?”Derudover kan du sørge for at eventuelle særbørn, altså børn, der ikke er jeres fælles børn, men børn fra andre forhold, giver deres samtykke til, at din ægtefælle må sidde i uskiftet bo efter din død. Det betyder, at boet efter dig ikke skal skiftes og arven efter dig ikke skal udredes. Dette samtykke kan evt. oprettes i forbindelse med et testamente.

Endelig skal du være opmærksom på, hvad der sker med dine pensionsopsparinger, når du afgår ved døden. Dette kan dit pensionsselskab oplyse dig om.

Hvordan sikrer jeg min samlever?

Din samlever arver som udgangspunktet intet efter dig. Derfor er det meget vigtigt at sikre hinanden via et testamente, hvis man ikke er gift. Særligt vigtigt bliver det, hvis man har fælles børn og fælles ejendom.Du kan sikre din samlever ved at oprette et testamente, hvori du bestemmer, at din samlever skal arve mest muligt efter dig. Dette vil i så fald betyde, at andre arvingers arv begrænses mest muligt, hvilket vil sige, at deres arv begrænses til deres tvangsarv. Tvangsarven udgør ¼ af den arv, som de ellers ville have fået.

Ligeledes kan du sørge for at indsætte din samlever som modtager af dine pensionsopsparinger. For at gøre dette, så skal du kontakte dit pensionsselskab.

Hvad betyder særeje?

Særeje kan både gælde en kontant sum penge eller ejendele. Særeje betyder, at den pågældende sum penge eller ejendelen er eksempelvis mandens alene og at denne sum penge eller denne genstand ikke skal deles ved en skilsmisse, en separation eller et dødsfald.Medmindre man opretter en ægtepagt, hvori man træffer beslutninger om særeje, så er der fælleseje mellem ægtefæller. Fælleseje betyder, at ægtefællerne skal dele deres formuer ligeligt ved en skilsmisse, separation eller dødsfald.

Der findes flere forskellige former for særeje. Kontakt ”Kramm – Jura For Dig” for nærmere rådgivning herom.

Hvad betyder uskiftet bo?

“Uskiftet bo” betyder, at boet efter en afdød person ikke skiftes. Det vil sige, at arven ikke gøres op og arven ikke udredes til eventuelle arvinger. Man kan således udskyde opgørelsen og udbetalingen af en eventuel arv til et senere tidspunkt.Har man kun fællesbørn, så har den efterlevende ægtefælle lov til at sidde i uskiftet bo. Men er der særbørn til afdøde, altså børn fra andre forhold, så skal disse give deres samtykke til, at den efterlevende ægtefælle må sidde i uskiftet bo. Derudover er det et krav, at der er helt eller delvist fælleseje i ægteskabet.

Sidder man i uskiftet bo, så kan man ikke indgå et nyt ægteskab. Boet skal således skiftes og arven skal gøres op og udredes, hvis man ønsker at indgå et nyt ægteskab. Der findes desuden en række andre grunde til at et uskiftet bo kan/skal skiftes helt eller delvist. Kontakt ”Kramm – Jura For Dig” for nærmere rådgivning herom.

Er du klar til næste skridt?

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en drøftelse af, hvorvidt jeg kan hjælpe dig videre med din sag og hvad det eventuelt vil komme til at koste. Det er altid gratis, at kontakte Kramm.